Polityka Prywatności

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies posługujemy się kilkoma definicjami. Wszystkie definicje wskazane w Regulaminie, mają takie samo znaczenie w pozostałych dokumentach, nawet, jeśli nie zostały w tych dokumentach zdefiniowane i wymienione.

 1. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Serwisu http://kreatiaconsulting.pl.
 2. Regulamin – Regulamin Serwisu http://kreatiaconsulting.pl.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem http://keatiaconsulting.pl.
 4. Użytkownik – osoba przystępująca do korzystania z Serwisu, będąca: osobą fizyczną, która ma, co najmniej 18 lat, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu
 2. Właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem http://kreatiaconsulting.pl jest podmiot KREATIA CONSULTING RAFAŁ SZYC. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich odwiedzających i korzystających z Usług lub Serwisu w zakresie, w jakim odwiedzają i użytkują strony Serwisu, wykorzystują dostępne Usługi albo jakiekolwiek funkcje, narzędzia, technologie, produkty i aplikacje, a także zamawiają wykonanie określonych Usług.
 3. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności lub Regulaminu nie korzystaj z Serwisu i Usług.

§ 3 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. KREATIA przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, dlatego z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym m.in. stosuje zabezpieczenia o charakterze programistycznym, m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Wszystkie dane osobowe Użytkownika są gromadzone w celu prowadzenia Serwisu i świadczeniu Usług. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych („u.o.d.o."). Administratorem danych osobowych jest KREATIA.
 3. KREATIA zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności udostępnia: prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania zmiany, aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach u.o.d.o.
 4. Ponadto bazy danych osobowych są dodatkowo zabezpieczone w sposób fizyczny, organizacyjny i techniczny, tak aby zapewnić ich ochronę przed wglądem osób nieupoważnionych, zgodnie z wymaganiami określonymi w u.o.d.o.
 5. KREATIA zbiera dane osobowe wskazane w szczególności w § 3 Regulaminu. Zakres i rodzaj zbieranych danych zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług.

§ 4 INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH

 1. KREATIA pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu i Usług, a także o ich postępowaniu w Internecie poprzez: a) gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie wprowadzonych informacji w formularzach, poprzez korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Usług, korespondencji e-mailowej i rozmów telefonicznych; b) gromadzenie i przetwarzanie informacji zapisywanych w urządzeniach końcowych, tj. plikach cookies; c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego oraz podmiotów zewnętrznych (np. google analitycs).
 2. KREATIA pozyskuje informacje zagregowane, niepersonalne o zachowaniach Użytkowników Serwisu i Usług, w szczególności: rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, zachowań w Serwisie (wykonywanych akcji).
 3. opuszcza się przekazanie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi i pomoc dla Serwisu.
 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z płatnych Usług i uiszcza Opłaty, jego dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze (pośrednikowi transakcji) w celu obciążenia rachunku bankowego lub karty kredytowej Użytkownika. Podmioty powyższe zobowiązane są do wykorzystania danych Użytkownika tylko, aby zrealizować cel, dla którego zostały im te dane osobowe przekazane.
 5. KREATIA sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 6. KREATIA wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do celów:
  • a) statystycznych, analizy efektywności stron Serwisu, analizy i statystyk Usług na użytek Serwisu i Użytkowników;
  • b) personalizacji i optymalizacji Serwisu i Usług, dostosowanych do potrzeb Użytkowników;
  • c) obsługi osób kontaktująch się z KREATIA oraz weryfikacji danych tych osób;
  • d) wysyłania przez KREATIA, Użytkowników lub partnerów handlowych i biznesowych, z którymi KREATIA współpracuje, na podane przez Użytkowników adresy e-mail, informacji promocyjnych i handlowych oraz innych informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronach internetowych Serwisu.
 2. Postanowienia Polityki Prywatności należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zmiana Polityki Prywatności staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Prywatności na stronach Serwisu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronach internetowych Serwisu.
 2. Postanowienia Polityki Prywatności należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zmiana Polityki Prywatności staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Prywatności na stronach Serwisu.